College of the Holy Cross

Español e galego


En Galicia, ademais do español fálase o galego. Probablemente descubrirás que comprendes o galego sen excesiva dificultade; non obstante, se algunha vez non entendes algo, pregunta a quen teñas arredor.

A lingua propia da Universidade é a galega. Verás que case toda a documentación, as páxinas web, etc., están en galego. O galego, non obstante, non é a lingua máis empregada nas clases: case o 90% das clases se imparten en español.

Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15008 A Coruña

  • T. +34 881 011 860
    F. +34 981 167 151
    felix . cordoba @ udc . es